Úprava cen vstupného do wellness

Ceny vstupného do wellness jsme neměnili několik let. Vzhledem k růstu nákladů na provoz jsme museli zareagovat a od 1. 4. 2022 přiměřeně zvedáme ceny.

Nově je cena vstupu na 1,5 hodiny 430 Kč a na 2,5 hodin 500 Kč. Kompletní ceník najdete zde.