Podmínky vstup do Relax Centra od 22. 11. 2021

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 19.11. 2021, ve znění platném od 22. 11. 2021 platí nové podmínky pro vstup do našeho zařízení. Je zakázán vstup osobám které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo nejsou schopny prokázat, že splňují některou z následujících podmínek:

a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost certifikátem nebo

b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

c) osoba se prokáže RT-PCR test s negativním výsledkem, pokud je tzv. rozočkovanou osobou podle výše uvedeného nařízení.

Osoba je povinna prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek v restauraci nejpozději při objednávce, jinak nebude obsloužena, to neplatí pro prodej s sebou. V případě ostatních služeb se splnění podmínek prokazuje na recepci.

Uvedené podmínky se nevztahují osoby mladší 12 let a v případě restaurace také na objednávky s sebou.
Osoby do 18 let se mohou prokázat RT-PCR testem ne starším 72 hodin.