Fyzioterapeut v RELAX CENTRU

Fyzioterapeut v RELAX CENTRU

Využijte naší profesionální služby, kterou vám poskytne Mgr. Jana Heczková, fyzioterapeut pracující bez odborného dohledu.

Co vše vám odbornost naší fyzioterapeutky nabízí?

 

Rozsah našich fyzioterapeutických služeb

Kineziologický rozbor
Komplexní vyšetření pohybového aparátu. Kineziologický rozbor zahrnuje odebrání anamnézy, klinické vyšetření pohybového aparátu, stanovení fyzioterapeutické diagnózy, fyzioterapeutického plánu a vhodného postupu za stálé konzultace s klientem. V případě předchozích vyšetření (RTG, NMR, CT ...) či jiné léčby je vhodné přinést dokumentaci s sebou k nahlédnutí.

Techniky měkkých tkání
Manuální techniky využívané k ošetření poruch funkce měkkých tkání - kůže, podkoží, fascií (vazivových obalů svalů) a svalů.

Mobilizace kloubů a páteře
Techniky využívané k odstranění kloubních blokád kloubů končetin, páteře či žeber.

Individuální pohybová terapie
Speciální fyzioterapeutické techniky a metody zahrnující specifická cvičení, která slouží k obnově, úpravě a fixaci fyziologických pohybových stereotypů. Ve své praxi využívám například prvky těchto metodik:
 metodika senzomotorické stimulace
 cvičení dle SMS metody
 cvičení dle konceptu Dynamické Neuromuskulární Stabilizace
 technika PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 aktivace hlubokého stabilizačního systému a pánevního dna
 Brügger koncept
 technika aktivní centrace kloubů končetin a páteře
 míčková facilitace
 cvičení s pružnými tahy - thera band
 cvičení na velkém míči cvičení s měkkým míčem - overball a další ...

Kineziologický tejping

Metoda ovlivňující funkci svalů, kloubů, lymfatického systému a centrálního nervového systému pomocí pružných prodyšných pásek. Voděodolné pásky se, na základě předchozího vyšetření a zhodnocení, lepí na kůži, kde lze jejich efektu využívat několik dní, ať už při sportu nebo běžných denních aktivitách

Ergonomické poradenství

Konzultace a doporučení týkající se nejen pracovního prostředí a úkonů v něm vykonávaných (držení těla, manipulace s břemeny ...), ale i volnočasových aktivit (sport), které ve vzájemné interakci velmi významnou mírou ovlivňují stav pohybového aparátu a jsou mnohdy samotnou příčinou pociťovaných obtíží.

Autoterapie

Doporučení cviků vykonávaných v domácím prostředí, které jsou často podmínkou terapeutického efektu.


Fyzioterapii bude provádět Mgr. Jana Heczková, fyzioterapeut pracující bez odborného dohledu (registrační číslo 024-0126-0785).
Odborné kurzy a semináře:
 MTC Medical Taping Concept - kineziologické tejpování
 SMS metoda
 A část Dynamické Neuromuskulární Stabilizace u Prof. PaeDr. Pavla Koláře, Ph.D.
 Neurac 1 - cvičení v Red Cordu
 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
 Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 Míčková facilitace
 Nespecifické mobilizace
 Metodika senzomotorické stimulace
 Principy sezení a správné polohy
 Škola zad a ergonomie
 Vojtova metoda - orientační kurz
 Bobath koncept - orientační kurz
 Feldenkraisova metoda - orientační kurz
 Klasické masáže
 Reflexní masáže

Nabízené procedury

Fyzioterapie-diagnostika a řešení pohybových problémů - 600 Kč /60 min
Fyzioterapie-diagnostika a řešení pohybových problémů - 400 Kč /30 min
Aplikace kineziotejpu během terapie (mimo terapii + 80 Kč) - 2 Kč/1cm pásky

SM systém

- stop bolesti zad

Ať už máte bolesti zad či kloubů, pohybové problémy, či jim chcete moudře předcházet, SM systém je tu pro vás.
Cvičení je vhodné pro jakoukoliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let - děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce, kteří jej praktikují jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

Individuální lekce - 45 min - 450 Kč
Permanentka 5 individuálních lekcí - 2 000 Kč
Permanentka 10 individuálních lekcí - 3 500 Kč