Fyzioterapie

Je zdravotním oborem zaměřeným na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Účinně pomáhá všude tam, kde jsou funkce organismu narušeny nebo oslabeny bolestí, únavou, přetížením, úrazem, nemocí, vrozenou vadou nebo procesem stárnutí.
Individuální fyzioterapie vám pomůže vyřešit problémy s vaším pohybovým aparátem, které se nejčastěji projevují jako bolest a omezení pohyblivosti.
Cílená fyzioterapie je také vhodným prostředkem pro prevenci vzniku potíží pohybového aparátu.

Naše zásady

 • Individuální přístup - péče "šitá na míru" dle aktuálního stavu a přání klienta
 • Odbornost - využití nejnovějších poznatků v péči o Vaše tělo
 • Komplexnost - péče o tělo jako celek

Co nabízíme

Kineziologický rozbor

Komplexní vyšetření pohybového aparátu. Kineziologický rozbor zahrnuje odebrání anamnézy, klinické vyšetření pohybového aparátu, stanovení fyziorerapeutické diagnózy, fyzioterapeutického plánu a vhodného postupu za stálé konzultace s klientem. V případě předchozích vyšetření /RTG, NMR, CT,...) či jiné léčby je vhodné přinést dokumentaci sebou k nahlédnutí. 

Techniky měkkých tkání

Manuální techniky využívané k ošetření poruch funkce měkkých tkání - kůže, podkoží, fascií (vazivoných obalů svalů) a svalů. 

Mobilizace kloubů a páteře

Techniky využívané k odstranění kloubních blokád kloubů končetin, páteře či žeber.

Individuální pohybová terapie

Speciální fyzioterapeutické techniky a metody zahrnující specifická cvičení, která slouží k obnově, úpravě a fixaci fyziologických pohybových stereotypů. Ve své praxi využívám například prvky těchto metodik:

 • metodika senzomotorické stimulace
 • cvičení dle SMS metody
 • cvičení podle konceptu Dynamické Neuromuskulární Stabilizace
 • technika PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • aktivace hlubokého stabilizačního systému pánevního dna
 • Brügger koncept
 • Technika aktivní centrace kloubů končetin a páteře
 • míčková facilitace
 • cvičení s pružnými tahy - thera band
 • Cvičení s míči - overball a další

Kineziologický tejping

Metoda ovlivňující funkci svalů, kloubů, lymfatického systému a centrálního nervového systému pomocí pružných prodyšnýh pásek. Voděodolné pásky se, na základě předchozího vyšetření a zhodnocení, lepí na kůži, kde lze jejich efektu využívat několik dní, až se při sportu nebo bežných denních aktivitách neodlepí. 

Ergonomické poradenství

Konzultace a doporučení týkající se nejen pracovního prostředí a úkolů v něm vykonávaných (držení těla, manipulace s břemeny,...), ale i volnočasových aktivit (sport), které ve vzájemné interakci velmi významnou mírou ovlivňují stav pohybového aparátu a jsou mnohdy samotnou příčinou pociťovaných obříží. 

SM systém

Metoda SM systém neboli Stabilizační a Mobilizační systém se opírá o 30 let postupného vývoje a 25 let klinických zkušeností s tímto cvičením u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti. u pacientů s akutním výhřezem ploténky a skoliózy. 
Ať už máte bolesti zad či kloubů, pohybové problémy, či jim chtece moudře předcházet, SM systém je tady právě pro vás. 
Cvičení je vhodné pro jakoukoli věkovou skupinu od 5 do 100 let - děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce, kteří jej praktikují jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu. 

Autoterapie

Doporučení cviků vykonávaných v domácím prostředí, které jsou často podmínkou terapeutického efektu. 

 

Odborné vedení poskytne Mgr. Jana Heczková
Fyzioterapie, individuální i skupinová, probíhá pod vedením Mgr. Jany Heczkové, fyzioterapeutky pracující bez odborného dohledu (registrační číslo 024-0126-0785).

Odborné kurzy a semináře:

 • MTC Medical Taping Concept - kineziologické tejpování
 • SMS metoda
 • A část Dynamické Neuromuskulární Stabilizace u Prof. PaeDr. Pavla Koláře, Ph.D.
 • Neurac 1 - cvičení v Red Cordu
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 • Míčková facilitace
 • Nespecifické mobilizace
 • Metodika senzomotorické stimulace
 • Principy sezení a správné polohy
 • Škola zad a ergonomie
 • Vojtova metoda - orientační kurz
 • Bobath koncept - orientační kurz
 • Feldenkraisova metoda - orientační kurz
 • Klasické masáže
 • Reflexní masáže