Terapie a masáže

Relax Centrum Třinec

 

Pozn.: kompletní nabídka - viz. ceník: http://www.relaxtrinec.cz/cenik/

 

Fyzioterapie

je zdravotním oborem zaměřeným na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Účinně pomáhá všude tam, kde jsou funkce organismu narušeny nebo oslabeny bolestí, únavou, přetížením, úrazem, nemocí, vrozenou vadou nebo procesem stárnutí. V diagnostice, léčbě a prevenci fyzioterapeut používá speciální manuální techniky vycházející zejména ze znalosti neurologie, neurofyziologie, ortopedie, interny, anatomie a fyziologie.
Prostřednictvím cílených prostředků fyzioterapie ovlivňujeme funkci pohybového aparátu a současně s tím i ostatních systémů včetně psychosomatiky. Fyzioterapeut volí léčbu ze škály metodik cíleně, individuálně, s ohledem na potřeby jedince. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky popřípadě vývojové kineziologie.

Individuální fyzioterapie vám pomůže vyřešit problémy s vaším pohybovým aparátem, které se nejčastěji projevují jako bolest a omezení pohyblivosti. Na základě vyšetření (kineziologického rozboru) je uskutečněna terapie s využitím speciálních fyzioterapeutických metod, mezi které patří například odstranění kloubních blokád, spoušťových bodů nebo korekce špatných pohybových stereotypů. Terapie zahrnuje také návrh "cvičení na doma" často podmiňujícího léčebný efekt a ergonomické poradenství, jehož cílem je minimalizovat riziko vzniku dalších obtíží ve spojitosti s každodenními aktivitami.
Cílená fyzioterapie je také vhodným prostředkem pro prevenci vzniku potíží pohybového aparátu.


Naše zásady:

- individuální přístup - péče „šitá na míru" dle aktuálního stavu a přání klienta
- odbornost - využití nejnovějších poznatků v péči o Vaše tělo
- komplexnost - péče o tělo jako celek

Co nabízíme?

Kineziologický rozbor
Komplexní vyšetření pohybového aparátu. Kineziologický rozbor zahrnuje odebrání anamnézy, klinické vyšetření pohybového aparátu, stanovení fyzioterapeutické diagnózy, fyzioterapeutického plánu a vhodného postupu za stálé konzultace s klientem. V případě předchozích vyšetření (RTG, NMR, CT ...) či jiné léčby je vhodné přinést dokumentaci s sebou k nahlédnutí.

Techniky měkkých tkání
Manuální techniky využívané k ošetření poruch funkce měkkých tkání - kůže, podkoží, fascií (vazivových obalů svalů) a svalů.

Mobilizace kloubů a páteře
Techniky využívané k odstranění kloubních blokád kloubů končetin, páteře či žeber.

Individuální pohybová terapie
Speciální fyzioterapeutické techniky a metody zahrnující specifická cvičení, která slouží k obnově, úpravě a fixaci fyziologických pohybových stereotypů. Ve své praxi využívám například prvky těchto metodik:
 metodika senzomotorické stimulace
 cvičení dle SMS metody
 cvičení dle konceptu Dynamické Neuromuskulární Stabilizace
 technika PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 aktivace hlubokého stabilizačního systému a pánevního dna
 Brügger koncept
 technika aktivní centrace kloubů končetin a páteře
 míčková facilitace
 cvičení s pružnými tahy - thera band
 cvičení na velkém míči cvičení s měkkým míčem - overball a další ...

Kineziologický tejping

Metoda ovlivňující funkci svalů, kloubů, lymfatického systému a centrálního nervového systému pomocí pružných prodyšných pásek. Voděodolné pásky se, na základě předchozího vyšetření a zhodnocení, lepí na kůži, kde lze jejich efektu využívat několik dní, ať už při sportu nebo běžných denních aktivitách

Ergonomické poradenství

Konzultace a doporučení týkající se nejen pracovního prostředí a úkonů v něm vykonávaných (držení těla, manipulace s břemeny ...), ale i volnočasových aktivit (sport), které ve vzájemné interakci velmi významnou mírou ovlivňují stav pohybového aparátu a jsou mnohdy samotnou příčinou pociťovaných obtíží.

Autoterapie

Doporučení cviků vykonávaných v domácím prostředí, které jsou často podmínkou terapeutického efektu.


Fyzioterapii bude provádět Mgr. Jana Heczková, fyzioterapeut pracující bez odborného dohledu (registrační číslo 024-0126-0785).
Odborné kurzy a semináře:
 MTC Medical Taping Concept - kineziologické tejpování
 SMS metoda
 A část Dynamické Neuromuskulární Stabilizace u Prof. PaeDr. Pavla Koláře, Ph.D.
 Neurac 1 - cvičení v Red Cordu
 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
 Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 Míčková facilitace
 Nespecifické mobilizace
 Metodika senzomotorické stimulace
 Principy sezení a správné polohy
 Škola zad a ergonomie
 Vojtova metoda - orientační kurz
 Bobath koncept - orientační kurz
 Feldenkraisova metoda - orientační kurz
 Klasické masáže
 Reflexní masáže

Nabízené procedury

Fyzioterapie-diagnostika a řešení pohybových problémů - 600 Kč /60 min
Fyzioterapie-diagnostika a řešení pohybových problémů - 400 Kč /30 min
Aplikace kineziotejpu během terapie (mimo terapii + 80 Kč) - 2 Kč/1cm pásky
Fyzioterapie pro životní komfort - skupinové cvičení - 10 lekcí - 1000 Kč 
- jedna lekce - 120 Kč

SM systém

- stop bolesti zad

Ať už máte bolesti zad či kloubů, pohybové problémy, či jim chcete moudře předcházet, SM systém je tu pro vás.
Cvičení je vhodné pro jakoukoliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let - děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce, kteří jej praktikují jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.


CO JE SM SYSTÉM


Metoda "SM systém" neboli "Stabilizační a Mobilizační Systém" se opírá o 30let postupného vývoje a 25 let klinických zkušeností s tímto cvičením u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skoliózy. V Německu je dokonce léčba (cvičení SM systém) touto metodou hrazena zdravotní pojišťovnou.

Cvičení se skládá ze sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Díky špatným návykům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku) máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, což způsobuje stlačování obratlů k sobě a přetěžování meziobratlových plotének.

JAK ZAČÍT
Pro dokonalé naučení 12ti základních cviků doporučujeme absolvovat alespoň 10 lekcí cvičení SM systému, kde na vás bude dohlížet zkušený cvičitel. Pro bezchybnost cvičení a jistotu během provádění cviků je vhodná individuální lekce u terapeuta s manuálními technikami SM systému. Pro získání jistoty a dosažení pravidelnosti pak nabízíme i cvičení ve skupině, kde se terapeut věnuje maximálně 5ti - 6ti klientům.

Cvičení ve skupině - 5 lekcí - 600 Kč

Individuální lekce - 45 min - 450 Kč

permanentka 5 individuálních lekcí - 2 000 Kč

permanentka 10 individuálních lekcí - 3 500 Kč

 

Fyzioterapie pro životní komfort - skupinové cvičení

Jedná se o velmi cílené cvičení pod profesionálním dohledem fyzioterapeutky, které je zaměřeno na posílení hlubokého stavilizačního systému, k předejití a potlačení bolesti a k léčbě a prevenci pohybových obtíží.

Odborné vedení poskytne Mgr. Jana Heczková

 

TERAPIE

DORNOVA METODA

Je to jemná manuální terapie, jejíž pomocí jsou klouby a obratle bezpečně a přesně uváděny zpět do svých původních správných poloh.
Protože při léčení Dornovou metodou se uvolňují fyzické i psychické bloky, můžeme ji považovat za celostní metodu, která léčí nejen příznaky nemoci, ale i samotné příčiny onemocnění.
Metoda pomáhá
- při bolestech v kříži, bedrech, kyčlích, páteři, kolenou, loktech, ramenou
- při migrénách, mravenčení rukou a nohou, bolestech pod žebry, skolióze
- řešit rozdílnou délku končetin (ne vrozenou či po úrazu), vybočení palce
- při některých problémech s otěhotněním

BREUSSOVA MASÁŽ

Jde o jemnou energeticko-manuální masáž zad v oblasti páteře, která uvolňuje tělesné, psychické a duševní blokády.

Provádí se třezalkovým olejem, který zevně pomalu prosakuje k ploténkám a regeneruje je, a tím se řeší široké spektrum zdravotních potíží, zároveň se ošetřují akupresurní body a zejména meridián močového měchýře.
Je to jemná a jediná vhodná metoda při bolestivých potížích např. ischias nebo houser.
Tato masáž
- vyrovnává záda a celkovou statiku organismu, čímž dbá na správné postavení páteře.
- uvolňuje psychické, fyzické a energetické bloky
- zmírňuje svalovou dysbalanci, uvolňuje napjaté zádové svalstvo a meziobratlové ploténky

REFLEXNÍ TERAPIE

Jedná se o jednu z nejstarších přírodních léčebných metod vůbec. Její stáří se stejně jako u akupunktury odhaduje zhruba na 5 tisíc let. Tato metoda vychází ze známé skutečnosti, že na všech zakončeních těla jsou zároveň nervová zakončení. Znamená to tedy, že na chodidlech jsou reflexní plošky všech orgánů lidského těla.
Cílem reflexní terapie je obnovení toku životní energie v těle člověka. Reflexologicky podporuje tato terapie odstranění škodlivých látek a příliv látek obranných, zmenšuje bolesti a harmonizuje činnost orgánů. Odstraňováním bloků reflexních drah ovlivňuje chod celého organismu. Během sezení se aktivují přirozené uzdravující děje, roste životní síla a odstraňují se i psychické bloky.

BAŇKOVÁNÍ

Velmi stará metoda používaná nejen k potlačování bolesti pohybového aparátu, ale i k mírnění vnitřních potíží. Touto terapií dostaneme z těla veškeré toxiny, látky, tkeré náš organismus vyčerpávají a zatěžují. Aplikace baněk nebolí.

RUČNÍ LYMFATICKÁ MASÁŽ

je velice jemná technika masážních hmatů, která má za úkol obnovit a zvýšit oběh lymfy v lymfatickém systému. Ten jako jediný vynáší z tkání veškeré zplodiny, a protože nemá svoji pumpu, snadno se toto čištění naruší. Tkáně ztrácejí kvalitu a rychleji stárnou. Tukové buňky zvětšují svůj objem, vytvářejí se tukové polštářky, celulitida a otoky.Celková lymfatická masáž se týká celého těla včetně obličeje. Zajišťuje detoxikaci organismu a tím obnovu tkání, odstraňuje otoky a pocit těžkých nohou či křeče po dlouhé zátěži, podporuje rychlejší regeneraci po fyzické zátěži, turistice a sportu.
Jedna lymfatická masáž Vás nezbaví dlouhodobých potíží a nenastartuje lymfu k její správné činnosti, maximálně Vám uleví od "těžkých nohou". Abychom lymfu rozproudili a pročistili, je potřeba absolvovat minimálně 6 masáží nejlépe 2x týdně.
Pro všechny klienty, kteří absolvují lymfatické masáže je velmi důležité dodržování pitného režimu, jak před, tak po lymfodrenáži.

BOWENOVA TLAKOVÁ MASÁŽ

Bowenova technika patří mezi holistické, velmi šetrné, zcela neinvazivní a nediagnostické metody (tělo je zde vnímáno jako celek, bez zaměření na problematické partie). Můžeme ji popsat jako velmi jemnou a šetrnou manipulaci s měkkou tkání (svaly a šlachy).
Aplikace Bowenovy masáže u vnímavého organismu výrazně posiluje schopnost využít vlastní regulační samoléčebné mechanismy ke zlepšení aktuálního stavu, jakým může být nervozita, stres, astma, rozedma plic, senná rýma, artritida, syndrom karpálního tunelu, chronický únavový syndrom, potíže s nervosvalovou rovnováhou, trávicí potíže, koliky, noční pomočování dětí, bolesti prsou, napětí a otoky prsou, zatuhlé (zamrzlé) rameno, tenisový loket, oštěpařský loket, posunutá pánev, bolesti kolen, kotníků, bolesti hlavy, závratě, problémy s ušima, očima, problémy se spodní čelistí a trojklaným nervem, ledvinové potíže, prostata, bolesti zad, hrudníku, bránice, břicha, kříže, kostrče, hýždí, skolióza, svalové bolesti a křeče, růstové bolesti, disharmonie kyčlí, zánět sedacího nervu, sportovní úrazy... 
Díky zkušeným hmatům bowenisty, jimiž dochází k pohybu kůže přes sval nebo šlachu, a následné krátké čekací době, která poskytne tělu čas k dokonalému „zpracovaní" informace a jejímu maximálnímu využití, lze řešit i dlouho opomíjené problémy.

 

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE A ZÁBALY

DETOXIKAČNÍ MASÁŽ MEDEM

Med, výstižně označován jako tekuté zlato má právem punc elixíru zdraví a dlouhověkosti.
Jeho nanášení specifickou masážní technikou na kůži způsobuje vysávání nebo pumpování odpadních látek z tkání. Kůže tak nejen získává lepší vzhled, ale daleko lépe plní své funkce ochrany, látkové výměny, smyslového vnímání či termoregulace. Blahodárný efekt má však medová masáž na celý organismus, působí do hloubky tkání, např. je vhodná při kloubních chorobách.
Obnovuje přirozenou detoxikační schopnost organismu, což je v dnešní době boje s civilizačními chorobami, velmi aktuální.

ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ

Je perlou mezi zkrášlujícími masážemi a procedurami. Výborná na vyhlazení a zkrášlení pokožky, celulitidy, získání dobré nálady, odplavení toxických látek a uvolnění ztuhlých svalů. Luxusní masáž pro všechny, kteří milují čokoládu.
Výjimečnost čokolády byla známa již před více jak 2 000 lety. Tehdy se vědělo, že dodává tělu pocit dobré nálady a výrazně omlazuje pokožku. Dnes již víme čím je to způsobeno. Čokoláda obsahuje mnoho užitečných prvků pro lidský organismus.
Kakao zabraňuje pronikání volných radikálů. Je harmonizující a jemně stimulující. Theobromin obsažený v kakau působí podobně jako kofein, ale ne tak silně, působí na cévní zakončení v kůži a aktivuje látkovou výměnu. Čokoláda dokáže stimulovat v mozku tvorbu dopaminu (látka hrající velmi pozitivní roli v nervovém systému) a uvolňovat endorfiny a serotonin, zdroje štěstí. Díky čokoládové masáži či zábalu, tělo přes pokožku vstřebává vitaminy, aminokyseliny, minerály, antioxidanty. Má příznivý vliv na činnost srdce a detoxikaci, odplavení nežádoucích a toxických látek.

TĚLOVÉ ZÁBALY

MODRÝ KAMBRICKÝ JÍL

Půl miliardy starý, vzácný kambrický jíl má velmi dobrý vliv na srdce a cévy, výrazně pomáhá při léčbě kožních nemocí jako např. lupenka, ekzémy či akné, potlačuje artritidu, ulevuje od bolesti svalů a kloubů, podporuje tvorbu lymfocytů, čímž posiluje imunitní systém celého organismu, detoxikuje a regeneruje buňky, čímž zlepšuje vzhled pleti a zpomaluje její stárnutí, má významné protizánětlivé účinky a mnoho dalších pozitivních vlivů na lidské zdraví.

SIRNÉ MINERÁLNÍ BAHNO RAPAN

Toto vysoce biologicky aktivní bahno ze slaného jezera Ostrovnoje ze západní Sibiře je přímo pokladnicí minerálů, vitamínů, aminokyselin a přírodních hormonů, které předává během zábalu Vašemu tělu, a zároveň - díky iontové výměně - odvádí odpadní toxiny. Tímto nastartovává samoregulační ozdravné procesy - stimuluje krevní oběh a zvyšuje funkční úroveň enzymů, váže volné radikály a předává tělu antioxidanty, urychluje regeneraci, má analgetické a protizánětlivé účinky.

HORKÁ ČOKOLÁDA

Čokoládový zábal má vysoce relaxační účinky, prozáří pleť, zázračně povzbudí Vaši mysl a zlepší celkovou náladu. Působí na všechny smysly, podporuje tvorbu hormonů radosti, a je proto výjimečným prostředkem v boji proti následkům stresu a depresí. Postará se o odplavení toxinů, pokožce vrací pružnost, vyhlazuje ji a zkrášluje a navíc pomáhá redukovat nadbytečný tuk.

 

LÁVOVÉ KAMENY

Horké kameny pomáhají odstraňovat nervozitu a stres, nespavost a veškeré neduhy způsobené prací pod tlakem. Uvolňují ztuhlé svaly, bloky a křeče. Z lávových kamenů doslova sálá mohutná síla sopečných vulkánů.
Použití kamenů klade důraz na dostatečné prohřátí celého těla a důkladné promasírování svalů. Je prováděna nahřátými kameny s velkou hustotou, které poměrně dlouho drží teplo a lidově se jim říká lávové. Jde o hlubinnou vyvřelinu, známou pod názvem Gabro. Kameny se používají nejen jako masážní nástroj, ale také pasivně přikládáním na tělo.
Blahodárné účinky horkých kamenů při masážích si lidé užívali již před pěti tisíci lety. Využívali je Inkové, Mayové i severoameričtí indiáni. Stejně tak byly známé v Mezopotámii, ve staré Indii, Číně nebo v Thajsku.

 

HAVAJSKÁ MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY

Masáž horkými lávovými kameny Magic Hot Stones je havajská varianta. Vychází ze speciálních havajských technik masáže lomi-lomi, využívajících nejen prstů a dlaní, ale i předloktí. Díky charakteristické rytmice, provedení a účinku lávových kamenů má vysoký terapeutický a relaxační účinek.

Díky součtu všech těchto účinků je masáž označována za PERLU mezi ostatními terapiemi.

 

 

Při masážích jsou používány ty nejlepší esenciální oleje a profesionální pěstící a léčivá kosmetika. Každá procedura je prováděna v doprovodu příjemné relaxační hudby a kouzelné vůně.

 
 
 
Tepidárium Tepidárium Římská pára Římská pára Sluneční louka

Objevte dosud nepoznané v námi nabízených terapeutických i regeneračních masážích.

Kompletní nabídku našich služeb včetně cen naleznete v sekci Ceník.

Termín masáží je nutné si dohodnout předem (tel.: 558 988 250, e-mail: recepce@relaxtrinec.cz).

Kam dále..